II. Tanıdan Eğitime Uluslararası Katılımlı Otizm Sempozyumu "Toplumsal Yaşama Katılım"

Gün
0
-25
-1
Saat
-1
0
Dakika
0
-8
Saniye
0
-3

Bilgilendirme

Sempozyum hakkında!
24-25 Haziran 2019

9.00-16.45

Biruni Üniversitesi 24-25 Haziran 2019 tarihleri arasında ‘Toplumsal Yaşama Katılım’ konulu II. Tanıdan Eğitime Uluslararası Katılımlı Otizm Sempozyumu düzenliyor. Sempozyumun, otizm spektrum bozukluğu alanında çalışmayı düşünen üniversite öğrencilerine, etkili eğitim programları geliştirmek isteyen eğitimcilere, uzmanlara ve ailelere yardımcı olacak kapsamlı, kanıta dayalı bilgiler sağlaması amaçlanmıştır.

Sempozyum adresi:
Biruni Üniversitesi Protokol Yolu No: 45, 10.Yıl Cad. 34010 Zeytinburnu/İstanbul


Second International Participation Autism Symposium on Diagnosis and Training "Participation in Social Life" will be organized by Biruni University between 24-25 June 2019. The symposium provides comprehensive, evidence-based information to educators, other professionals, and families in developing effective educational programming for all children with autism spectrum disorders.

The symposium will be held at the Biruni University Protocol Road No: 45 10. Yıl Cad. 34010 Zeytinburnu / Istanbul.

Konuşmacılar

Prof. Binyamin Birkan, Ph.D.

Biruni University
Üniversitelerde ve vakıflarda otizm konusunda ders vermekte ve Uluslararası Otizm Sempozyumu, Özel Eğitim Kongresi ve Erken Çocukluk Özel Eğitim Konferansında keynote konuşmacı olmak birlikte “otizm müdahale programlarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına” ulusal ve uluslararası katkı sağlamıştır.

Associate Prof. Yeşim Güleç Aslan, Ph.D.

İstanbul Medeniyet University
2008 yılında Anadolu Üniversitesinden Özel Eğitim alanında “Otistik çocuklar için davranışsal eğitim programı (OÇİDEP) ev uygulaması sürecinin ve sonuçlarının incelenmesi” başlıklı teziyle doktora derecesini aldı. 1995-2010 yılları arasında çeşitli kurumlarda psikolojik danışman ve özel eğitim uzmanı olarak çalışmıştır.

Dr. Christos Nikopoulos, Ph.D. BCBA-D, MBPsS, CSci, FHEA

European Association of Behaviour Analysis
Dr. Christos Nikopoulos doktora düzeyinde kurul onaylı sertifikalı davranış analistidir, önceden BACB’in Direktörler Kurulu üyesi, şuanda Avrupa Davranış Analizi Derneğinin (EABA) Uygulamalı Bilimler Temsilcisidir.

Dr. Aikaterini Drosinou, Ph.D.

Institute of Systemic Behavior Analysis
OSB’li çocuklarda ebeveyn-çocuk etkileşimi ve kardeş etkileşiminin iyileştirilmesi yoluyla aile biriminin güçlendirilmesine odaklanmaktır. Yunanistan’ın Atina kentinde kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Sistemik Davranış Analizi Enstitüsü Mütevelli Heyeti’nin seçilmiş saymanlığının yanı sıra klinik direktörü ve süpervizörüdür.

Dr. Dawn B. Townsend, Ph.D, BCBA-D

Executive Director of the Alliance for Scientific Autism Intervention (ASAI)
Araştırmaları otizmli çocuk ve ergenlerde sosyal ve dil becerilerinin geliştirilmesine odaklanmış ve hem temel hem de uygulamalı davranış analizi dergilerinde birçok makale yayınlamıştır. Ayrıca, yerel, ulusal ve uluslararası konferanslarda otizm müdahalesine dair sayısız sunum yapmıştır.

Dr. Petros Galanis, Ph.D.

National and Kapodistrian University of Athens
Athens’da Felsefe, Pedagoji ve Psikoloji Bölümünde Davranış Analizi, Özel Eğitim, Gelişimsel Bozukluklar ve Deneysel Metodoloji alanlarında lisans ve yüksek lisans dersleri vermektedir. Çalışmalarını Yunanca ve uluslararası dergilerde ve kitaplarda yayınladı.

Prof. Angeliki Gena, Ph. D.

National and Kapodistrian University of Athens
Çok sayıda kitap, hakemli dergilerde araştırma ve teorik makalelerle birlikte kitap bölümü yayımlamıştır. Araştırmasının odağı sistemik davranış analizi ve bu analizlerin OSB’li çocuklara yönelik uygulamalarıdır.

SEMPOZYUM HAKKINDA KISACA BİLGİLER

DUYURULAR

Katılımcıların dikkatine!
Sempozyum kesin kayıtlarınız ödeme yapılmasının ardından onaylanacaktır. Kayıt yaptıran kişilerin mağdur olmaması için siteye kayıt yaptırdıktan sonra kısa süre içerisinde ödeme yaparak kesin kayıt olmaları gerekmektedir. Kontenjanın dolması durumunda kesin kayıt işlemi durdurulacaktır.