II. TANIDAN EĞİTİME ULUSLARARASI KATILIMLI OTİZM SEMPOZYUMU
‘Toplumsal Yaşama Katılım’

II. INTERNATIONAL PARTICIPATION AUTISM SYMPOSIUM ON DIAGNOSIS AND TRAINING

24-25 Haziran 2019 Biruni Üniversitesi İstanbul/Türkiye
June 24-25, 2019 in Istanbul/Turkey
‘Participation in Social Life’

24 Haziran 2019, Pazartesi/ Monday, June 24, 2019

09.00 Kayıt ve Kahve Arası

10.00 – 10.15 Biruni Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanının Konuşması

Speech by Dean of the Faculty of Education of Biruni University
(Prof. Adnan Ömerustaoğlu, Ph.D.)


10.15-11.45  Davranış Analizinden Sistemik Davranış Analizine: Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların Tedavisinde Dinamik Bir Paradigma

From Behavior Analysis to Systemic Behavior Analysis: A Dynamic Paradigm for the
Treatment of Children with Autism Spectrum Disorder (Prof. Angeliki Gena, Ph. D.) Özet/Summary | Özgeçmiş/Resume


11.45-12.30 Otizm Müdahale Programlarının Etkin Bir Şekilde Yaygınlaştırılması ve Sistemle İlgili Kritik Değişkenlerin Geliştirilmesi

Ensuring Effective Dissemination and Advancement of Critical System Variables in Autism Intervention Programs

(Dr. Dawn B. Townsend, Ph.D, BCBA-D; Dr. Kevin J. Brothers Ph.D., BCBA-D; Dr. Patricia J. Krantz Ph.D. and Dr. Lynn E. McClannahan Ph.D.) 
Özet/Summary | Özgeçmiş/Resume

13.30-14.30 Tanıda Genetiğin Rolü
The Role of Genetics in Diagnosis (Prof. Adnan Yüksel, Ph.D., Rector of Biruni University) 

14.45-15.30 Kaynaştırma Ortamlarında OSB’li Çocukların Sosyal Becerilerini Destekleyen Kanıta Dayalı Uygulamalar

Evidence-Based Practices that Promote the Social Skills of Children with ASD in Inclusive
Settings
(Dr. Petros Galanis, Ph.D.) Özet/SummaryÖzgeçmiş/Resume


15.30-16.15 Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Küçük Çocuklar İçin Ebeveyn Eğitimi: Gelişimsel Yaklaşım Bağlamında Sistematik, Doğal Davranışsal-Analitik Model

Parent Training for Young Children with Autism Spectrum Disorder:
Α Systemic, Naturalistic Behavior-Analytic Model in the context of the Developmental Approach
(Dr. Aikaterini Drosinou, Ph.D.) Özet/Summary | Özgeçmiş/Resume

25 Haziran 2019, Salı/ Tuesday, June 25, 2019

09.00-10.30 Ev Programı Geliştirme: Ailelerle İşbirliği

Parents as Partner: A Home Programming Model
(Prof. Binyamin Birkan, Ph.D. ) Özet/Summary | Özgeçmiş/Resume

10.45-12.00 Sosyal Yeterliğin Geliştirilmesi: Yaşam Boyu Gerekli Beceriler

Developing Social Competence: Skills Needed Throughout the Lifespan
(Dr. Dawn Buffinton Townsend, Ph.D. BCBA-D) Özet/Summary | Özgeçmiş/Resume

13.00-14.30 OSB’li Çocuklarda Çeşitli Becerilerin Geliştirilmesinde Video Teknolojisinin Kullanımı

The Use of Video Technology for the Enhancement of a Number of Skills in Children with ASD
(Dr. Christos Nikopoulos, BCBA-D, MBPsS, CSci, FHEA) Özet/SummaryÖzgeçmiş/Resume

14.45-16.15 Eğitsel ve Günlük Yaşama Katılımı Kolaylaştırmada Kuramdan Uygulamaya Yansıyan Pratik Bilgiler

Practical Information from Theory to Practice in Facilitating Participation in Educational and Daily Life
(Associate Prof. Yeşim Güleç Aslan, Ph.D. ) Özet/SummaryÖzgeçmiş/Resume

*WORKSHOP

15.00-18.00 Sistemik Davranış Analizi: Okul ve Ev Ortamları için Uygulamalar

Systemic Behavior Analysis: Applications to the School and to the Home Settings
(Prof. Angeliki Gena, Ph.D.; Dr. Petros Galanis Ph.D. and Dr. Katerina Drosinou Ph.D.) Özet | Summary

*Ek ücret talep edilir. Detaylı bilgi için özet/summary linkini tıklayınız.